23/05/2024 17:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thắp hương 1

Tác giả: Nguyễn Quang Hưng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/11/2015 14:58

 

Trước Phật con khóc
Con chẳng có gì

Phật có lời
Lời sinh lời
Đời đời ăn nói

Lời sinh suy nghĩ
Lời sinh lòng tin
Lời sinh hy vọng

Con như con lợn
Được nuôi béo tròn
Được bôi phẩm đỏ
Được xoa phấn hồng
Được đẩy trên xe

Ra sân hiến tế

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quang Hưng » Thắp hương 1