Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/11/2015 14:15

Tóc bụi đường xa dáng khói mờ...
Thảng nghe chim trời
về vô tận
Theo nhau mây xế tầng cánh lượn
Bốn vó ngựa lòng rộn bước nơi nào…

Đình ven núi lá xanh rêu cao
Tơ nhện khúc quanh mờ... tỏ
Em giăng mắc nẻo lòng ta vò võ
Lệ châu rung chờ gió lay trong đêm

Thuyền nương giải yếm trời êm đềm
Bấm đốt... nhẩm ngày trăng lẻ
Buồm rộng đi tìm tháng năm dâu bể
Khuyết lòng ôm vai chờ hơi ấm về...

Đồng bằng, bình nguyên vào ta còn xa
Sao ngắn hơn khoảng giữa mình
- bậc ao làng trăng thả?
Về lại xóm đan tóc hai màu quăng chài
Vớt lên màu xác pháo...


11-10-2001

Nguồn: Mùa Vu Lan, NXB Hội Nhà văn, 2011