Quan họ ơi mưa sa lưng đồi!
Cuối thu rủ mưa chơi duyên trôi nổi
Bong bóng tràn sông
Bong bóng sang đò...
Ngòn ngọt vòng tay bờ vai sương khói...

Quan họ người ơi đi không ngoảnh lại!
Cơn mưa bay chéo tóc mai phiêu bồng
Ơi đêm tóc mai dài như triền sông!
Miếng trầu trong miệng tan thành nước mắt
Đêm giờ đắm đuối tay không...

Người đi cúi mặt sen hồng
Chỉ còn tôi với dòng sông hẹn hò
Chỉ mình tôi kéo con đò
Chở câu hát suốt đôi bờ mưa bay


9-9-2003

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]