Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/11/2015 14:20

Tặng Hồng Giang

Mắt một người
buông lơi tường vách
Rào cổng tre xanh sóng sánh môi trầu
Hoành phi câu đối gối đầu
Mỏ quạ xé
xổ tung tóc xoã

Mắt một người cháy bùng mái rạ
Ngói Âm Dương lả tả hoa lan
Giao thừa đập vỡ
bát đàn
Mắt căng chồi biếc
lộc tràn lên mây

Mắt một người mơ cơn xum vầy
Vừa mưa ngâu đã ngập heo may
Trăm vạn con mắt xoay như lá
Có nghe mắt nhói đêm gầy?


17-1-2002

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]