Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/11/2015 14:19

Tặng Hồng Giang

Giật mình khuya khoắt!
Mắt nhìn như muốn đi đêm...

Mắt xé môi êm
                       lẩn khói hương thềm
Buôn buốt
                                   xuyên vào gió sớm
Gờn gợn
                                   tuổi xuân ơi
           mai mốt đương thì!

Quân bài Quy
           mắt đi bốn sắc
Cây tướng bà
                    vuốt hổ ngà voi
Nườm nượp quân đi
Cờ kiệu mây phơi
           Khói tuôn
đá rơi
                                   Gió ngược đất trời
                       Mắt chiều về đâu?
Ai ru mắt thức            
                       ngày sau?
Ngủ ơi mắt ngủ
nhiệm màu giăng tơ

Tôi đem gỗ mục
                       vào thơ
Mắt em thắp lửa
           phất phơ đêm cười


8-8-2001

Nguồn: Mùa Vu Lan, NXB Hội Nhà văn, 2011