Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/11/2015 14:01

Bên kia sông
  lí lơi nhặt khoan
Bên này
chớp giông tơ đàn
Bên kia đỉnh sóng
     ngày hai bữa cơm chồng
Mình ai trên than hồng
                               tay mâm tay vung
       ngồi phía nào khỏi thiếu?

Bên kia gió bấc
                             ôm rơm sớm chiều
Có nghe lòng lửa cháy?

Đàn sáo bay
             đàn sáo bay...
Tóc mưa phơi trắng sông đầy...

Cuộn ba chỏm đào bạc
                          làm đò đưa sông một bờ
       rình sáo tắm

Sao không khoả chân trời mây cát trắng!
Sao còn xuôi ngược chợ phồn hoa
                                    sen tằm bèo muống đi về
Bóng cỏ dài
                           đổ cong con đê...


20-4-2002

Nguồn: Mùa Vu Lan, NXB Hội Nhà văn, 2011