Mơ về ngủ lưng người quan họ
Năm thân áo ru mỏng mảnh mây trời
Thắt lưng tuổi son hoa lài hoa lý
Buộc lòng ta vào sương chiều rơi

Lời ca cuối canh đương thì trôi nổi
Người mê mỏi như trăng quầng
Má đỏ cuối đông
mắt dài tuổi nồng
Ta về mở bầu từng hơi bâng khuâng...

Ta tìm chung chiêng bập bênh tháng tuần
Trên dưới xóm giềng pháo hồng đương nổ
Ta đi mơ mòng không ngày dừng chân
Mắt ai thuyền tình cuối ngõ...?

Mắt ai mênh mông biển sông gọi đò?
Mai có ngậm ngùi gót son dằng díu?
Lẽ nào hội xuân nối giọng thương yêu
Với người hôm kia xuôi mái?

Trăng ơi ta hát say mềm tóc dài!
Chèo thuyền sang sông trên đôi triền tay
Có ai xuống bến đêm nay khoả buồn?
Lệ làng trôi qua bờ vai...


14-9-2003

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]