Tá áo em trôi - trời xô lệch
Cả lòng ta cuốn với chiều say
Tứ thân một giải đà ngây dại
Huống hồ chìm nổi bốn dòng mây

Em đi khép mở manh yếm mỏng
Che chắn ỡm ờ vai lá non
Giải gió buộc hờ quanh ngấn cổ
Ngực xoan Thị Lộ búp xoe tròn

Lại nón quai thao tay vắt vẻo
Giữa chiều hoa cúc nắng vàng bay
Chân quay nhón gót làm sóng dậy
Cả vầng trăng tròn khuyết vơi đầy

Lại thêm mớ tóc đuôi gà nhỏ
Nhún nhảy sau vành rây tóc thơm
Em cười mà lòng ta má lúm
Câu ca quan họ cứ xoe tròn

Câu ca quan họ cứ xoe tròn...


Nguồn: Nguyệt san Văn chương ngày nay, số 7 (số xuân Ất Mùi), NXB Hội nhà văn, 1-2015