Đừng nhìn em như thế

Đừng nhìn em như thế
Cháy lòng em còn gì
Sự nồng nàn của bể
Cuốn mất hồn em đi

Đừng nhìn em như thế
Khắc giờ thành thiên thu
Mắc nợ đời dâu bể
Mắc nợ đời tình si

Em đành làm chim nhỏ
Đứng hót chơi trong chiều
Thả đôi lời hoa cỏ
Cho đời bớt tịch liêu

Đừng nhìn em như thế
Nỗi dịu dàng dường kia
Sẽ làm em chết ngạt
Hết một đời người ơi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.