Mềm như hơi ấm bắt tay
Ngọt như câu hát đêm nay gió lùa
Đồng Văn ở cuối cơn mưa
Gặp nhau mà tưởng như chưa lần nào
Quân hàm xanh mọc trên cao
Áo màu rêu biếc chảy vào sơn nguyên
Mắt như chớp lửa vừa nhen
Bên nhau như đá cứng trên mây ngàn
Bờ vai lấp lánh sao vàng
Mỗi người đựng cả Hà Giang trong mình
Gặp nhau cuối gió chênh vênh
Một lần để hoá trong xanh bốn mùa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]