Em về chỉ mấy ngày
Rồi lại đi biền biệt
Anh nhìn theo sắc mây
Nhớ làm sao cho hết

Gần em sao ngắn ngủi
Cách xa sao dài lâu
Em ở xa xôi thế
Trời xanh màu nhớ nhau

Gió động bên rèm cửa
Tưởng bước chân em về
Đêm chưa đầy giấc ngủ
Cầm tay rồi em đi

Cứ nghe bom Mỹ dội
Lại lo em từng giờ
Vừa mới lui cơn sốt
Đã lên đường đi xa

Ở đấy nhiều muỗi rừng
Nhớ mắc màn em nhé
(Hiểu tính em hay liều
Anh nhắc hoài cặn kẽ)

Để có mùa ngọt trái
Anh vẫn thường làm thơ
Để có ngày họp mặt
Đôi ta giờ cách xa.


Nghĩa Ninh 1966