15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
3 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (357 bài)
- Tố Hữu (251 bài)
- Nguyễn Bính (284 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 07/03/2007 12:54 bởi Vanachi
Đỗ Minh Dương hiện đang sinh sống tại Đồng Nai, là nhà báo, nhà thơ. Năm 1975, anh đã được giải thưởng trong cuộc thi thơ của tuần báo Văn nghệ.

Tác phẩm:
- Thư tình để ngỏ (thơ, 1990)
- Chạnh lòng (thơ, 1997)
- Tình yêu và định mệnh (thơ, 2001)
- Hành trình lục bát (thơ, 2003)
- Với miền đất đỏ (thơ, NXB Hội nhà văn, 2007)
- Đồng dao cho mình (thơ, NXB Trẻ, 2013)