Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/11/2015 14:08

Ngày đi xuân thì
Lồng duyên Thiện Sỹ
Ai hay ngược giông
Xoáy dòng khổ luỵ

Nương bóng từ bi
Lánh trong nâu sồng
Sân chùa bụi gió
Thập thò yếm hồng

Miệng thế đằng Đông
Duyên cuồng đằng Tây
Lửa dậy chân mây
Hoa bay sấm đổ

Câu kinh Siêu độ
Câu kinh Giải oan
Câu kinh Đa đoan
Câu kinh Thị Mầu

Câu kinh vải nâu
Phủ nhàu da trắng
Câu kinh mưa nắng
Xin sữa nuôi con
Câu kinh rêu mòn
Tay thon lần hạt
Câu kinh đắng chát
Duyên hồng nhạt mau

Câu kinh Tủi sầu
Ngàn sau không giải
Câu kinh Tê tái
Câu kinh Lẻ loi

Câu kinh muôn đời
Đầm đìa vai nhỏ
Câu kinh để ngỏ
Ngày đi xuân thì...


Nguồn: Mùa Vu Lan, NXB Hội Nhà văn, 2011