Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/11/2015 14:09

Hát cánh hạc vàng
Đồi vờn gió múa
Bồng bênh ngựa gỗ
Về ăn chồi mưa

Phù sa nồng thở
Dạ lan đòng đưa
Cà sa lén cởi
Tằm xanh măng tơ

Hát quên thỉnh chuông
Hát tàn rơm lửa
Theo con bướm vàng
Vẽ trò dang dở

Lệ sen giếng ngọc
Treo đầy yếm hờ
Chỉ xanh vạt áo
Xe vào cơn mơ

Thành hoàng đuổi lá
Hát trêu ni cô
Ngập buồng lửa gió
Ma trơi lên chùa

Đêm mềm như lụa
Phù sa căng tơ
Tràng hạt rắc mãi...
Lệ sôi đồi mưa


28/2 - 1/3/2002

Nguồn: Mùa Vu Lan, NXB Hội Nhà văn, 2011