Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2015 08:09

Tường đá nửa thế kỷ lạnh
Thoảng chân đi nửa đêm
Bóng cũ bước từ mộ đá
Cót két thang gỗ
Uy nghi dinh cơ lưng rùa
Xoè đốm lửa thuốc phiện
Mờ mờ sương khói vương quyền

Ngoài hiên vẳng tiếng thưa người hầu
Giọng cười lan can
Tiếng thì thào hầm nối hầm phòng nối phòng

Súng nổ chát chúa
Thẻ bài rụng trên sân
Cúi nhặt xong đầu bạc trắng

Rêu rêu nhà Vương
Qua hàng sa mộc trầm ngâm
Người đời sau vào còn nghi ngại
Đâu đó mắt nhìn lỗ châu mai

Giật mình tiếng vỡ lá khô
Ngoài nắng vàng trẻ con đang hát.


15-11-2011

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]