送魏萬之京

朝聞遊子唱驪歌,
昨夜微霜初度河。
鴻雁不堪愁裡聽,
雲山況是客中過。
關城樹色催寒近,
御苑砧聲向晚多。
莫見長安行樂處,
空令歲月易蹉跎。

 

Tống Nguỵ Vạn chi kinh

Triêu văn du tử xướng ly ca,
Tạc dạ vi sương sơ độ .
Hồng nhạn bất kham sầu lý thính,
Vân sơn huống thị khách trung qua.
Quan thành thụ sắc thôi hàn cận,
Ngự uyển châm thanh hướng vãn đa.
Mạc kiến Trường An hành lạc xứ,
Không linh tuế nguyệt dị sa đà.

 

Dịch nghĩa

Sớm nghe khách ra đi hát bài ca ly biệt,
Đêm qua, trong làn sương mỏng nhẹ vừa mới sang sông.
Nghe tiếng chim hồng nhạn, khi đang buồn, lòng không chịu được,
Huống nữa lại qua toàn những cảnh núi lẩn trong mây, giữa chốn quê người.
Màu cây lá ở khu thành nơi quan ải như giục hơi lạnh đến gần,
Tiếng chày nện vải chốn vườn ngự càng về chiều càng rộn rã.
Đừng nên vì Trường An, nơi nhiều thú mua vui,
Khiến lần lữa dễ uổng trôi tháng ngày.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Khê

Sớm ngày hát khúc ly ca,
Sương thưa, du tử đêm qua sang đò.
Lưng không, tiếng nhạn buồn xo,
Dọc đường mây núi khêu cho não người.
Quan thành cây lá tả tơi,
Ngự viên đập vải mau hồi chày khuya.
Trường An hoa rượu đừng si,
Mà cho ngày tháng trôi đi luống hoài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Sớm mai du tử hát chia tay,
Qua sông đêm trước sương nhạt bay.
Đã chịu cơn sầu nghe tiếng nhạn,
Nay còn đất khách vượt ngàn mây.
Quan ải sớm đưa làn gió lạnh,
Ngự uyển chiều vang nhịp chày mau.
Chớ vì Trường An nhiều lạc thú,
Mà để trôi qua bao tháng ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Sáng nghe du tử hát ly ca
Đêm trước qua sông sương nhẹ sa
Khôn nén lòng sầu nghe tiếng nhạn
Lại cùng mây núi đến miền xa
Cửa thành màu sáng đưa hơi lạnh
Vườn ngự châm khua rộn nắng tà
Đâu phải Trường An nơi hưởng lạc
Mà cho năm tháng uổng trôi qua

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Biệt ly, du tử sớm ca,
đêm qua, sương mỏng, sông qua lúc nào.
Buồn, nghe tiếng nhạn nổi sao?
Huống là còn phải đi vào núi mây!
Thành biên, cây giục lạnh đây,
Tiếng chầy vườn ngự chiều nay thấy sầu.
Trường-An, hưởng lạc, phải đâu?
Để cho năm tháng dãi dầu trôi qua!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Sớm nghe du tử hát ly ca
Đêm trước Hoàng Hà sương nhẹ sa
Hồng nhạn kêu buồn nghe nhức nhối
Huống nơi mây núi khách xa nhà
Quan thành sắc sớm dồn hơi giá
Vườn ngự chầy chiều vẳng tiếng xa
Chớ bởi Trường An nhiều lạc thú
Lỡ làng năm tháng quý dần qua.

Nhất Nguyên
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sáng nghe một khúc ly ca
Nửa đêm sương lạnh người đà sang sông
Lẻ loi hồng nhạn não lòng
Núi mây đất khách bọn mình chia tay
Quan thành lạnh úa sắc cây
Chiều hôm vườn ngự tiếng chày dội vang
Thanh nhàn đâu chốn Trường An
Xin đừng mê mẩn lỡ làng tháng năm

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sáng nghe người hát biệt ly
Đêm qua sương nhẹ thầm thì qua sông
Lòng buồn ngán tiếng nhạn hồng
Lúc đang vượt núi mênh mông mây ngàn
Cổng thành cây báo lạnh gần
Tiếng chày đập áo vang âm chiều tà
Trường An là đất sa hoa
Chớ nên nấn ná tiêu ma tháng ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Mộng Hùng

Sớm nghe khách hát khúc ly ca,
Đêm trước sang đò tuyết mới sa.
Hồng hhạn cơn sầu nghe đã chán,
Non mây đường cũ bước từng qua.
Thành Quan cây giục dưa hơi lạnh,
Vườn ngự chầy vang rộn bóng tà.
Há trốn Trường An vui thú mãi,
Chớ hoài ngày tháng để lân la.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời