23/03/2023 09:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Nguỵ Vạn chi kinh
送魏萬之京

Tác giả: Lý Kỳ - 李頎

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 09:31

 

Nguyên tác

朝聞遊子唱驪歌,
昨夜微霜初度河。
鴻雁不堪愁裡聽,
雲山況是客中過。
關城樹色催寒近,
御苑砧聲向晚多。
莫見長安行樂處,
空令歲月易蹉跎。

Phiên âm

Triêu văn du tử xướng ly ca,
Tạc dạ vi sương sơ độ hà[1].
Hồng nhạn bất kham sầu lý thính,
Vân sơn huống thị khách trung qua.
Quan thành[2] thụ sắc thôi hàn cận,
Ngự uyển châm thanh hướng vãn đa.
Mạc thị Trường An hành lạc xứ,
Không linh tuế nguyệt dị sa đà.

Dịch nghĩa

Sớm nghe khách ra đi hát bài ca ly biệt,
Đêm qua, trong làn sương mỏng nhẹ vừa mới sang sông
Nghe tiếng chim hồng nhạn, khi đang buồn, lòng không chịu được,
Huống nữa lại qua toàn những cảnh núi lẩn trong mây, giữa chốn quê người
Màu cây lá ở khu thành nơi quan ải như giục hơi lạnh đến gần
Tiếng chày nện vải chốn vườn ngự càng về chiều càng rộn rã
Đừng nên vì Trường An, nơi nhiều thú mua vui
Khiến lần lữa dễ uổng trôi tháng ngày.

Bản dịch của Trúc Khê

Sớm ngày hát khúc ly ca,
Sương thưa, du tử đêm qua sang đò.
Lưng không, tiếng nhạn buồn xo,
Dọc đường mây núi khêu cho não người.
Quan thành cây lá tả tơi,
Ngự viên đập vải mau hồi chày khuya.
Trường An hoa rượu đừng si,
Mà cho ngày tháng trôi đi luống hoài.
[1] Chỉ sông Hoàng Hà.
[2] Chỉ Hàm Cốc quan.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Kỳ » Tống Nguỵ Vạn chi kinh