送郭司倉

映門淮水綠,
留騎主人心。
明月隨良掾,
春潮夜夜深。

 

Tống Quách Tư Thương

Ánh môn Hoài thuỷ lục,
Lưu kị chủ nhân tâm.
Minh nguyệt tuỳ lương duyện,
Xuân triều dạ dạ thâm.

 

Dịch nghĩa

Sông Hoài nước xanh lấp lánh ngoài cửa,
Người đi xa dừng ngựa từ biệt chủ nhà.
Trăng sáng theo bước chân quan lớn,
Nước triều mùa xuân càng khuya càng dâng cao.


Quách Tư Thương là một quan chức, bạn của tác giả.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Ngời cửa dòng Hoài biếc
Dừng ngựa tỏ tâm tình
Trăng sáng theo quan tốt
Triều xuân đầy năm canh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Sông Hoài xanh trước cửa,
Dừng ngựa cảm lòng ta!
Trăng sáng theo chân bạn,
Triều xuân tối tối xa...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Sông Hoài trước cửa long lanh,
Mời ông dừng ngựa, lòng thành của tôi.
Quan lành, trăng sáng theo thôi,
Triều Xuân, đêm đến, một hồi đầy sông...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sông Hoài xanh lấp lanh ngoài cửa
Dừng ngựa vào chào biệt chủ nhà
Trăng thanh dõi bước quan xa
Triều xuân tràn ứ đêm khuya cao dần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông Hoài lấp lánh nước trong
Người đi dừng ngựa tạ lòng chủ nhân
Vầng trăng vằng vặc tiễn chân
Đêm xuân con nước triều dâng vỗ bờ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Sông Hoài ngoài cửa ánh xanh
Ngựa dừng lưu luyến chủ nhân có lòng
Trăng theo quan bác sáng trong
Đêm khuya xuân đượm  triều sông dâng tràn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông Hoài lấp lánh nước xanh xa,
Dừng ngựa người đi biệt chủ nhà.
Trăng sáng theo chân quan lớn bước,
Triều xuân khuya khoắc càng dâng cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thé Kỷ

Dòng xanh lấp lánh ngoài song
Mời ai dừng ngựa chiều lòng chủ nhân
Vầng trăng sẽ dõi theo chân
Triều xuân cứ lại tràn dâng đêm về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời