07/07/2022 18:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Quách Tư Thương
送郭司倉

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 22/08/2008 01:14

 

Nguyên tác

映門淮水綠,
留騎主人心。
明月隨良掾,
春潮夜夜深。

Phiên âm

Ánh môn Hoài thuỷ[1] lục,
Lưu kị chủ nhân tâm.
Minh nguyệt tuỳ lương duyện,
Xuân triều dạ dạ thâm.

Dịch nghĩa

Sông Hoài nước xanh lấp lánh ngoài cửa,
Người đi xa dừng ngựa từ biệt chủ nhà.
Trăng sáng theo bước chân quan lớn,
Nước triều mùa xuân càng khuya càng dâng cao.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Ngời cửa dòng Hoài biếc
Dừng ngựa tỏ tâm tình
Trăng sáng theo quan tốt
Triều xuân đầy năm canh
Quách Tư Thương là một quan chức, bạn của tác giả.

Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
[1] Tên sông bắt nguồn từ núi Đồng Bách, tỉnh An Huy, chảy hướng đông qua tỉnh Giang Tô ra biển.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Tống Quách Tư Thương