長安正月十五日

喧喧車騎帝王州,
羈病無心逐勝遊。
明月春風三五夜,
萬人行樂一人愁。

 

Trường An chính nguyệt thập ngũ nhật

Huyên huyên xa kỵ đế vương châu
Ky bệnh vô tâm trục thắng du
Minh nguyệt thanh phong tam ngũ dạ
Vạn nhân hành lạc nhất nhân sầu.

 

Dịch nghĩa

Chốn kinh đô xe ngựa rầm rầm
Ốm nơi đất khách không còn lòng nào nghĩ đến việc đi ngoạn cảnh nữa
Đêm rằm này trăng thanh gió mát
Muôn nguời vui vẻ, riêng một người sầu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Xe ngựa rầm rầm chốn đế châu,
Quê người đau ốm thiết gì đâu!
Đêm rằm gió mát trăng thanh đó,
Muôn kẻ mua vui, một kẻ sầu!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Kinh đô xe ngựa rầm rầm,
Ốm đau đất khách không cần dạo chơi.
Trăng trong gió mát tuyệt vời,
Muôn người vui thú, một người sầu bi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Đế kinh xe ngựa ồn ào,
Tha phương bệnh hoạn lòng nào dạo chơi.
Đêm rằm trăng tỏ mát trời,
Muôn người vui vẻ, một sầu mình ta!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Xe ngựa kinh hỳ rộn khắp nơi,
Ốm đau đất khách thiết gì chơi.
Đêm rằm trăng sáng êm đềm gió,
Muôn kẻ đua vui, khổ một người.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Đế đô xe ngựa ầm ầm,
Ốm đau chẳng nghĩ đến phần dạo chơi.
Gió êm trăng sáng lưng trời,
Vạn người vui thú, một người buồn thôi!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngựa xe rộn chốn đế kinh
Ốm đau nên chẳng thoả tình vui chơi
Đêm rằm vằng vặc trăng soi
Muôn người hớn hở riêng sầu một ai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngựa xe chạy chốn đế đô huyên náo
Nơi xa nhà, lại bệnh, ngán ngao du
Đêm hội rằm trăng sáng gió vi vu
Người hàng vạn vui chơi, ta buồn tủi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngựa xe rầm rập chốn kinh đô,
Đất khách ốm đau ngán ngoạn du.
Trăng sáng đêm rằm thêm gió mát,
Muôn nguời vui vẻ, một người sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngựa xe rầm rập kinh đô,
Đất người nằm bệnh ngoạn du không màng.
Đêm rằm gió mát trăng ngàn,
Muôn nguời vui để sầu mang một người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời