長安雪後

秦陵漢苑參差雪,
北闕南山次第春。
車馬滿城原上去,
豈知惆悵有閒人。

 

Trường An tuyết hậu

Tần lăng Hán uyển sâm si tuyết,
Bắc khuyết nam sơn thứ đệ xuân.
Xa mã mãn thành nguyên thượng khứ,
Khởi tri trù trướng hữu nhàn nhân.

 

Dịch nghĩa

Lăng tẩm thời Tần, vườn hoa thời Hán đều có tuyết lạnh
Cung điện nhà vua, đồi núi phương nam lần lượt xuân về
Xe ngựa náo nhiệt bắt đầu hội xuân
Biết chăng có người nhàn rỗi rầu rĩ trong lòng

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Nam

Tuyết trắng trước sau lạnh Hán, Tần
Trời Nam đất Bắc sớm muộn xuân
Đầy thành xe ngựa vui trảy hội
Đâu biết lòng ai lệ dồn quanh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Lăng Tần vườn Hán lơ thơ tuyết,
Cửa Bắc đồi Nam lớp lớp xuân.
Xe ngựa đầy thành lên cánh hội,
Há hay buồn bực có nhàn nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lăng Tần vườn Hán đều tan tuyết
Cung vua, đồi lần lượt mừng xuân
Ngựa xe khắp chốn rời thành
Ra đồng há biết người nhàn buồn so.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

LLăng Tần vườn Hán tuyết vừa tan,
Đồi núi cung vua xuân mới sang.
Xe ngựa hội xuân càng náo nhiệt,
Biết chăng buốn bả một người nhàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Lăng Tần vườn Hán tuyết không bằng
Thành bắc núi nam lần lượt  xuân
Xe ngựa khắp thành chơi chỗ rộng
Biết đâu có một người buồn nhàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời