Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 15/04/2019 10:38 bởi tôn tiền tử
Hồng Thăng 洪昇 (1645-1704) là nhà soạn ca kịch đời Thanh, tự Phương Tư 昉思, hiệu Bại Huề 稗畦, Bại Thôn 稗村, người Tiền Đường (nay thuộc Chiết Giang). Ông là Quốc Tử Giám sinh nhà Thanh nổi tiếng về hý kịch. Năm Khang Hy thứ 28, diễn xướng tác phẩm Trường Sinh điện của mình, bị cách trừ công danh Giám sinh, từ đó không có ý tiến trên đường quan lại, về nhàn cư ở làng, say trượt chân xuống nước chết. Tác phẩm có Trường Sinh điện, Bại Huề thi văn tập.