Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tra Thận Hành (23 bài)
- Hồng Thăng (1 bài)
- Liêu Yến (1 bài)
- Nạp Lan Tính Đức (15 bài)
- Bồ Tùng Linh (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Cao Tự Thanh (1 bài)
Tạo ngày 19/05/2018 16:57 bởi Vanachi
Khổng Thượng Nhiệm 孔尚任 (1648-1718) tự Sính Chi 聘之, Quý Trọng 季重, hiệu Đông Đường 東塘, Ngạn Đường 岸堂, Vân Đình sơn nhân 雲亭山人, người huyện Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông, là cháu đời thứ 64 của Khổng Tử, làm quan các chức Quốc Tử Giám bác sĩ, Hộ bộ chủ sự, Viên ngoại lang. Ông là một nhà viết kịch đời Thanh, tề danh với Hồng Thăng 洪昇, được người đời xưng là Nam Hồng Bắc Khổng. Tác phẩm có Đào hoa phiến 桃花扇, Hồ Hải thi tập, Ngạn Đường văn tập.