15.00
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 16/04/2019 10:31 bởi tôn tiền tử
Liêu Yến 寥燕 (1644-1705) là văn học gia đời Thanh, vốn tên là Yến Sinh 燕生, tự Nhân Dã 人也, hiệu Mộng Tỉnh 夢醒, sau đổi hiệu Sài Chu 柴舟, người Khúc Giang (nay là Thiều Quan, Quảng Đông). Năm 25 tuổi bỏ nghiệp thi cử, chuyên về trước thuật, nghèo khó lao đao đến chết. Tác phẩm có Nhị thập Thất Tùng đường tập.