Một thì trong muôn thuở
Trời đất là nhà ta
Rối ren vì ham muốn
Lo âu bao giờ xa
Lòng ta nhàn thanh thản
Vui buồn sớm chiều qua
Hơi say ý đã thích
Hứng đến nhiều điều ưa
Ung dung quên định nói
Liếc nhìn trời bao la

tửu tận tình do tại