09/07/2020 12:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ẩm tửu
飲酒

Tác giả: Liêu Yến - 寥燕

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/04/2019 10:35

 

Nguyên tác

萬古此一時,
天地為我宅。
紛紛各有求,
何時免憂戚。
我心清且閑,
順逆等朝夕。
微酣意自佳,
興至境多適。
悠悠欲忘言,
仰睇空青碧。

Phiên âm

Vạn cổ thử nhất thì[1],
Thiên địa vi ngã trạch.
Phân phân các hữu cầu,
Hà thời miễn ưu thích.
Ngã tâm thanh thả nhàn,
Thuận nghịch đẳng triêu tịch.
Vi cam ý thả giai,
Hứng chí cánh đa thích.
Du du dục vong ngôn[2],
Ngưỡng đệ không thanh bích.

Dịch nghĩa

Muôn thuở đây một thì
Trời đất là nhà của ta
Mọi người cứ rối lên vì ham muốn của mình
Bao giờ hết được lo lắng
Lòng ta thanh thản lại nhàn
Vui buồn chỉ trong sớm tối
Hơi say đã thích rồi
Hứng lên xung quanh thấy nhiều thứ vừa lòng
Ung dung muốn quên lời
Hé mắt nhìn trời xanh

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Một thì trong muôn thuở
Trời đất là nhà ta
Rối ren vì ham muốn
Lo âu bao giờ xa
Lòng ta nhàn thanh thản
Vui buồn sớm chiều qua
Hơi say ý đã thích
Hứng đến nhiều điều ưa
Ung dung quên định nói
Liếc nhìn trời bao la
[1] Ý nói năm tháng trôi nhanh, thuộc về mỗi cá nhân chỉ có lúc này.
[2] Nghĩa là ý như thần, không cần dùng đến lời nói rõ ràng. Trong chùm thơ Ẩm tửu của Đào Uyên Minh có câu “Thử trung hữu chân ý, Dục biện dĩ vong ngôn” (Trong đó đã có ý, Toan nói rõ quên lời).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liêu Yến » Ẩm tửu