長安少年行

翠樓春酒蝦蟆陵,
長安少年皆共矜。
紛紛半醉綠槐道,
躞蹀花驄驕不勝。

 

Trường An thiếu niên hành

Thuý lâu xuân tửu Hà Mô lăng,
Trường An thiếu niên giai cộng căng.
Phân phân bán tuý lục hoè đạo,
Tiệp điệp hoa thông kiêu bất thăng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Hà Mô lầu biếc rượu nồng
Trường An toàn đám trẻ ngông khoe giàu
Ngõ hoè say bước thấp cao
Hoa thông lửng thửng cưỡi nào được đâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lầu xanh làng Hà Mô uống rượu
Trường An toàn niên thiếu kiêu căng
Say chếnh choáng đường hoè xanh
Leo lên con ngựa hoa thông ngã hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Hà Mô uống rượu xuân say mèm
Ngạo mạn Trường An bọn thiếu niên.
Nửa tỉnh đường hoè chân lạng quạng
ngựa hoa thông cạnh cưỡi không lên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hà Mô lăng biếc rượu xuân nồng,
Đám trẻ Trường An khoe rất ngông.
Nhộn nhịp ngõ hoè say tuý luý,
Lừng chừng không cưỡi ngựa hoa thông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời