尋陸鴻漸不遇

移家雖帶郭,
野徑入桑麻。
近種籬邊菊,
秋來未著花。
扣門無犬吠,
欲去問西家。
報道山中去,
歸來每日斜。

 

Tầm Lục Hồng Tiệm bất ngộ

Di gia tuy đới quách,
Dã kính nhập tang ma.
Cận chủng ly biên cúc,
Thu lai vị trước hoa.
Khấu môn vô khuyển phệ,
Dục khứ vấn tây gia.
Báo đạo sơn trung khứ,
Quy lai mỗi nhật tà.

 

Dịch nghĩa

Dời nhà lại mé ngoài thành quách tuy vậy mà
Đường lộ nhỏ dẫn vào nơi trồng dâu, ma đằng
Thấy bên bờ giậu mới vừa trồng hoa cúc
Thu đến còn chưa nở hoa
Gõ cửa không nghe tiếng chó sủa
Đành phải qua nhà hàng xóm mé tây hỏi thăm
Bảo là có chuyện đã đi vào núi
Mỗi trời lặn xuống mới quay về


Lục Hồng Tiệm tức Lục Vũ, ẩn cư ở Điều Khê, đóng cửa viết sách, có ba quyển Trà kinh để lại hậu thế.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Thành ngoài dời đến ở
Dâu mọc lối mòn qua
Cúc mới trồng ven giậu
Thu về chửa nở hoa
Cửa chào không tiếng chó
Chân bước hỏi bên nhà
Rằng: bác vào trong núi
Về khi bóng ác tà


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Dời nhà ở mé thành ngoài
Đường vào qua đám dâu đay chạy dài
Cúc giồng dọc giậu xanh tươi
Thu về hoa vẫn chưa khai trên cành
Gõ cửa ngoài chó lặng thinh
Sắp đi ghé hỏi sự tình nhà bên
Nói rằng vào núi thường quen
Mỗi ngày bóng xế tây hiên mới về


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhà dọn đi nhưng còn gần quách
Đường quê đi qua ngách dâu đay
Cúc trồng bên giậu gần đây
Thu về chưa thấy có ngày ra hoa
Gõ nơi cửa không nghe chó sủa
Toan ra về ghé phía tây nhà
Hỏi thăm mới biết đi xa
Mỗi ngày lên núi, chiều tà mới lui.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ngoại thành dời nhà ở
Trồng dâu lối nhỏ vào
và trồng cúc bên rào
Thu về hoa chưa nở.
Gọi cửa không nghe chó
Bèn hỏi nhà phía tây
Đáp ông vào núi đó
chiều xuống mới về đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dời nhà thành quách mé ngoài,
Đường vào lộ nhỏ dâu khoai, ma đằng.
Bên bờ hoa cúc mới tăng,
Thu về còn nhỏ chưa lần nở hoa.
Không nghe chó sủa gõ qua,
Đành qua hàng xóm hỏi nhà mé tây.
Bảo là vào núi mới đây,
Mặt trời lặn xuống mới quay trở về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời