王昭君

自倚嬋娟望主恩,
誰知美惡忽相翻。
黃金不買漢宮貌,
青塚空埋胡地魂。

 

Vương Chiêu Quân

Tự ỷ thiền quyên vọng chủ ân,
Thuỳ tri mỹ ác hốt tương phiên.
Hoàng kim bất mãi Hán cung mạo,
Thanh trủng không mai Hồ địa hồn.

 

Dịch nghĩa

Tự dựa vào vẻ xinh tươi để mong ngóng ơn vua
Nào ai biết rằng vẻ đẹp lại đi liền với tai hoạ
Vàng không mua nổi gương mặt trong cung Hán
Mồ xanh còn chôn linh hồn ở đất Hồ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Ngỡ được vua yêu bởi đẹp xinh
Nào hay sắc đẹp vốn không lành
Bạc vàng khôn đổi người cung Hán
Đất rợ hồn chôn nấm mộ xanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Ngỡ mình kiều diễm hẳn vua thương,
Hay đâu càng đẹp lắm tai ương.
Vàng khôn đổi mặt người cung Hán,
Đất Hồ mộ biếc hồn vấn vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tưỡng mình đẹp đẽ chúa ban ơn
Ai biết sắc tài họa dính luôn.
Vàng chẳng mua hình dung mạo Hán
Đất Hồ xanh mã gởi linh hồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tưởng có sắc được ơn vua chúa
Ai ngờ đâu tai hoạ gần kề
Vàng không chuộc được nàng về
Đất Hồ mả biếc não nề hồn oan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dựa vào vẻ đẹp ngóng ban ơn,
Nào biết vẻ xinh liền hoạ vương.
Vàng chẳng mua danh trong Hán thất,
Đất Hồ mộ cỏ chôn linh hồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời