聞鐘

古寺寒山上,
遠鐘揚好風。
聲餘月樹動,
響盡霜天空。
永夜一禪子,
泠然心境中。

 

Văn chung

Cổ tự Hàn Sơn thượng,
Viễn chung dương hảo phong.
Thanh dư nguyệt thụ động,
Hưởng tận sương thiên không.
Vĩnh dạ nhất thiền tử,
Linh nhiên tâm cảnh trung.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thông Thiền

Chùa cổ trên Hàn San
Chuông văng vẳng xa ngân
Làm lung lay bóng nguyệt
Lẫn vào sương tan dần
Đêm khuya một thiền giả
Tâm cảnh lặng trong ngần

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên chùa cổ Hàn Sơn chuông thỉnh
Gió lành đưa tiếng thoảng đi xa
Động cây dưới ánh trăng ngà
Lan vào trời thẳm chan hoà sương lam
Ngồi lâu thiền giả trong đêm
Cảm nghe được tiếng chuông rền trong tâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thỉnh chuông chùa Hàn cổ
Gió lành đưa chuông xa
Động cây dưới trăng ngà
Lẩn vào sương trời thẳm
Lặng thiền trong đêm vắng
Cảm nhận chuông vào tâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hàn Sơn chùa cổ trên cao,
Gió lành đưa tiếng chuông vào chốn xa.
Động lay cây dưới trăng ngà,
Hướng vào trời thẳm sương sa trong miền.
Trong đêm vắng lặng ngồi thiền,
Chuông vào cảm nhận an liền tâm can.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời