Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Văn Nam. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đăng Lạc Du nguyên (Đỗ Mục): Bản dịch của Nguyễn Văn Nam

Cô đơn chim ẩn bóng Trường An
Dấu xưa vùi lấp nỗi hoang tàn
Hán triều sự nghiệp nhìn thế vận
Ngũ Lăng cây vắng gió bẽ bàng


Nguồn: Đường thi - Trăm bài thơ hay, NXB Hải Phòng, 2003
Ảnh đại diện

Trường An tuyết hậu (Đỗ Mục): Bản dịch của Nguyễn Văn Nam

Tuyết trắng trước sau lạnh Hán, Tần
Trời Nam đất Bắc sớm muộn xuân
Đầy thành xe ngựa vui trảy hội
Đâu biết lòng ai lệ dồn quanh


Nguồn: Đường thi - Trăm bài thơ hay, NXB Hải Phòng, 2003
Ảnh đại diện

Du Vân Cư tự tặng Mục tam thập lục địa chủ (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Nguyễn Văn Nam

Núi sâu đường thẳm mây che chở
Thương hàng hoa đợi đón xuân về
Xưa nay cảnh đẹp tình sơn cước
Duyên thắm cùng ai trọn ước thề


Nguồn: Đường thi - Trăm bài thơ hay, NXB Hải Phòng, 2003
Ảnh đại diện

Lương Châu tái thần (Vương Duy): Bản dịch của Nguyễn Văn Nam

Ngoài thành vắng bóng người qua lại
Đỉnh cao trông vọng bụi mịt mờ
Trống giục kèn vang trai xung trận
Ơn trời còn sống ngỡ trong mơ


Nguồn: Đường thi - Trăm bài thơ hay, NXB Hải Phòng, 2003
Ảnh đại diện

Tống Địch Tông Hanh (Vương Xương Linh): Bản dịch của Nguyễn Văn Nam

Núi biếc sông xanh khói lam chiều
Lá thu xào xạc tiếng ve kêu
Bạn về tiếc nuối sầu thăm thẳm
Đầy trời thanh mát một màu yêu


Nguồn: Đường thi - Trăm bài thơ hay, NXB Hải Phòng, 2003
Ảnh đại diện

Trùng biệt Lý bình sự (Vương Xương Linh): Bản dịch của Nguyễn Văn Nam

Trên sông tiễn biệt khó khăn
Ngày mai thuyền đã Trường An cách vời
Khách say người đẹp lệ rơi
Cây xanh lạnh trắng một trời sông thu


Nguồn: Đường thi - Trăm bài thơ hay, NXB Hải Phòng, 2003
Ảnh đại diện

Thu dạ khúc (Vương Duy): Bản dịch của Nguyễn Văn Nam

Sương thu mỏng mảnh trăng non
Đàn như suối bạc tình còn nồng say
Áo người lụa cũ chưa thay,
Ngại ngùng trống vắng chẳng quay về phòng.

Ảnh đại diện

Tạp thi kỳ 1 (Vương Duy): Bản dịch của Nguyễn Văn Nam

Anh từ quê nhà tới,
Chắc biết rõ chuyện xưa.
Cây mai trước cửa sổ
Đông lạnh nở hoa chưa?

Ảnh đại diện

Tái hạ khúc kỳ 2 (Vương Xương Linh): Bản dịch của Nguyễn Văn Nam

Bến sông thu ngựa uống,
Nước buốt gió tựa đao.
Chiều nhạt nhòa bãi cát,
Bóng quê người xôn xao.
Trận Trường Thành còn đó,
Hào khí sáng trời mây.
Xưa nay chinh chiến địa,
Xương máu dầm cỏ cây!

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]