17/06/2024 13:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường An tuyết hậu
長安雪後

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 21/02/2009 21:54

 

Nguyên tác

秦陵漢苑參差雪,
北闕南山次第春。
車馬滿城原上去,
豈知惆悵有閒人。

Phiên âm

Tần lăng Hán uyển sâm si tuyết,
Bắc khuyết nam sơn thứ đệ xuân.
Xa mã mãn thành nguyên thượng khứ,
Khởi tri trù trướng hữu nhàn nhân.

Dịch nghĩa

Lăng tẩm thời Tần, vườn hoa thời Hán đều có tuyết lạnh
Cung điện nhà vua, đồi núi phương nam lần lượt xuân về
Xe ngựa náo nhiệt bắt đầu hội xuân
Biết chăng có người nhàn rỗi rầu rĩ trong lòng

Bản dịch của Nguyễn Văn Nam

Tuyết trắng trước sau lạnh Hán, Tần
Trời Nam đất Bắc sớm muộn xuân
Đầy thành xe ngựa vui trảy hội
Đâu biết lòng ai lệ dồn quanh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Trường An tuyết hậu