長安月夜與友人話故山-故人

宅邊秋水浸苔磯,
日日持竿去不歸。
楊柳風多潮未落,
蒹葭霜冷雁初飛。
重嘶匹馬吟紅葉,
卻聽疏鐘憶翠微。
今夜秦城滿樓月,
故人相見一沾衣。

 

Trường An nguyệt dạ dữ hữu nhân thoại Cố Sơn - Cố nhân

Trạch biên thu thuỷ tẩm đài ky,
Nhật nhật trì can khứ bất quy.
Dương liễu phong đa triều vị lạc,
Kiêm hà sương lãnh nhạn sơ phi.
Trùng tê thất mã ngâm hồng diệp,
Khước thính sơ chung ức thuý vi.
Kim dạ Tần thành mãn lâu nguyệt,
Cố nhân tương kiến nhất triêm y.

 

Dịch nghĩa

Cạnh nhà, ghềnh đá rêu ngâm trong làn nước thu
Ngày ngày cầm cần câu đi không về
Dương liễu gió thổi nhiều, nước triều chưa rút
Lau lách lạnh sương nhạn đầu mùa bay lên
Ngựa đơn lẽ hí mãi, ngâm bài hồng diệp
Lại nghe chuông thoảng xa nhớ thuý vi
Đêm nay ở thành Tần (Trường An) lầu đầy trăng
Người xưa gặp lại nhau nước mắt chảy đầy áo.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Ghềnh đá rêu nước thu mấp mé
Cần trên vai tếch nhẹ ngày ngày
Lách lau sương lạnh nhạn bay
Triều im gió thổi lung lay liễu sầu
Ngựa mãi hí, ngâm câu hồng diệp
Chuông thoảng xa nhớ tiếp thúy vi
Trường An lầu tẩm trăng đầy
Người xưa gặp lại ướt vai lệ mừng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ghềnh đá bên nhà ngâm trong nước
Đi không về ngày vác cần suông
Triều lên gió phất liễu dương
Nhạn bay lau lách phủ sương lạnh lùng
Ngựa đơn hý ta ngâm hồng diệp
Lại nghe chuông nhớ chợt thuý vi
Tần thành trăng ngợp đêm ni
Bạn xưa gặp lại ướt y lệ trào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ghềnh đá bên nhà nước phủ vây
cầm cần đi chẳng về ngày ngày.
Gió đùa dương liễu triều chưa rút
Sương lạnh cỏ lau nhạn sớm bay.
Ngâm khúc lá hồng cùng ngựa hí
Nghĩ điều mầu nhiệm lắng chuông mai.
Đêm nay lầu nguyệt Tần thành sáng
Bạn cũ gặp nhau áo lệ đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời