07/12/2022 11:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường An chính nguyệt thập ngũ nhật
長安正月十五日

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/06/2005 01:14

 

Nguyên tác

喧喧車騎帝王州,
羈病無心逐勝遊。
明月春風三五夜,
萬人行樂一人愁。

Phiên âm

Huyên huyên xa kỵ đế vương châu
Ky bệnh vô tâm trục thắng du
Minh nguyệt thanh phong tam ngũ dạ
Vạn nhân hành lạc nhất nhân sầu.

Dịch nghĩa

Chốn kinh đô xe ngựa rầm rầm
Ốm nơi đất khách không còn lòng nào nghĩ đến việc đi ngoạn cảnh nữa
Đêm rằm này trăng thanh gió mát
Muôn nguời vui vẻ, riêng một người sầu.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Xe ngựa rầm rầm chốn đế châu,
Quê người đau ốm thiết gì đâu!
Đêm rằm gió mát trăng thanh đó,
Muôn kẻ mua vui, một kẻ sầu!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Trường An chính nguyệt thập ngũ nhật