Trường An gió bấc nổi lên,
Nhà bần cuối hẽm cửa niêm then cài.
Té ra năm mới ngày mai,
Muốn về quê cũ biết đi đường nào.
Tóc tơ phủ kín gương soi,
Tuyết len vách hở thổi lùa đèn đêm.
Xuân tuy chưa ấm ngoài rèm,
Nhạn Tần Châu đã bay lên bắc rồi.

tửu tận tình do tại