傷春曲

深淺檐花千萬枝,
碧紗窗外囀黃鸝。
殘妝含淚下簾坐,
盡日傷春春不知。

 

Thương xuân khúc

Thâm thiển thiềm hoa thiên vạn chi,
Bích sa song ngoại chuyển hoàng ly.
Tàn trang hàm lệ há liêm toạ,
Tận nhật thương xuân xuân bất tri.

 

Dịch nghĩa

Hoa bên thềm đậm nhạt nở nghìn muôn cành
Ngoài cửa sổ căng lụa biếc, oanh vàng hót
Phấn son trang điểm nhoà lệ, buông mành ngồi
Suốt ngày tiếc thương xuân, xuân chẳng biết cho!

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Bên thềm đậm nhạt nở muôn hoa
Ngoài cửa màn xanh oanh hát ca
Lệ ứa buông mành ngồi lặng lẽ
Thương xuân, xuân có biết thân ta ?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Thềm sân mờ tỏ nở đầy hoa
Mành lụa bên song yến hót ca
Phấn nhạt buông rèm ngồi ứa lệ
Thương xuân, xuân chẳng biết đâu mà!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Mỵ

Ngoài thềm đậm nhạt vạn cành xanh,
Véo von song cửa tiếng hoàng oanh.
Lệ nhòa son phấn sau rèm ngắm,
Đau nỗi hoài xuân – xuân biết chăng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Bên thềm đậm nhạt muôn hoa,
Ngoài song gấm biếc oanh ca đón chào.
Buông màn, phấn nhạt lệ trào,
Ta yêu xuân mãi, xuân nào có hay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đậm nhạt đầy thềm hoa chít chi,
Song ngoài lụa biếc tiếng hoàng ly.
Lệ nhoà son phấn buông rèm tựa,
Ngày trọn thương xuân xuân biết gì!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Đậm lợt hoa thềm muôn cánh nở,
Ngoài song the biếc hót hoàng ly.
Dưới rèm, son nhạt pha cùng lệ,
Thương mãi xuân mà xuân biết chi!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Đậm nhạt muôn hoa nở cạnh nhà,
Oanh vàng bên cửa hót đêm qua.
Ngưng trang, hoà lệ, buông rèm xuống,
Suốt buổi thương xuân, xuân biết a?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Bên thềm, đậm nhạt muôn hoa,
Ngoài song the biếc, hót ca oanh vàng.
Dưới rèm, son nhạt, lệ tràn,
Thương xuân, nào biết xuân nàng có hay?!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đậm nhạt thềm hoa nở vạn cành
Ngoài song lảnh lót tiếng hoàng oanh
Phấn son tàn tạ buông rèm khóc
Trọn buổi thương xuân, xuân biết chăng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đậm nhạt trước thềm nở vạn hoa
Ngoài song rèm biếc hoành oanh ca
Hạ mành lau phấn ngồi ngưng lệ
Ngày suốt thương xuân xuân biết ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối