Vẫn hoa vẫn lá vẫn mùa xuân
Xuân trước, xuân nay, xuân khác gì?
Quê nhà không pháo không lời giảng
Gởi trọn tình quê nỗi nhớ Thầy

Vẫn hoa vẫn lá vẫn mùa xuân
Xuân trước, xuân nay, xuân khác nhiều
Ai đem tỉnh thức về non nước
Trao trọn niềm an đến mọi nhà


Nguồn: Đôi khi (thơ), Chân Hội Nghiêm, NXB Trẻ, 2017