25.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
24 bài thơ
Tạo ngày 09/07/2017 08:29 bởi hongha83
Chân Hội Nghiêm (1974-) là tu sĩ, thi sĩ Việt Nam, quê Cam Ranh, Vũng Tàu. Xuất gia năm 1999 tại Làng Mai (Pháp) theo pháp môn thực tập Chánh Niệm của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Sư cô hiện là giáo thọ của Làng Mai và là trụ trì chùa Cam Lộ, xóm Hạ thuộc đạo tràng Mai Thôn ở Pháp.

Tác phẩm:
- Đôi khi (thơ), Chân Hội Nghiêm, NXB Trẻ, 2017

 

Đôi khi (2017)