Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/07/2017 10:23

Đời còn dài can chi mà vội
Chân bước đi chân cứ nhẹ nhàng
Trồng một nụ cho đời xanh mãi
Cho muôn người tươi thắm bình an

Đời còn dài can chi mà vội
Thở cho đều từng nhịp khoan thai
An trú đi phút giây hiện tại
Sẽ nuôi em cho tới tương lai

Đời còn dài can chi mà vội
Hứng cho đầy mây nước gió trăng
Hứng một lần là cho tất cả
Cho hôm nay, cho mãi ngàn năm


Nguồn: Đôi khi (thơ), Chân Hội Nghiêm, NXB Trẻ, 2017