Chiều nay
Một cơn gió thổi
Một trận mưa rào
Con ngã bệnh
Nhớ về Người những năm tháng qua mau
Mẹ ơi
Con muốn được trở về bên Mẹ
Được nằm trọn trong vòng tay
   che chở
             ấm êm
Nhưng rồi cũng bắt đầu từ chiều nay
Con hiểu thêm về tình Mẹ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]