83.62
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
28 bài trả lời: 25 bản dịch, 3 thảo luận
6 người thích
Từ khoá: sông Khúc (13)

Tuyển tập chung

Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 15:00, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 26/03/2024 12:36

曲江其一

一片花飛減卻春,
風飄萬點正愁人。
且看欲盡花經眼,
莫厭傷多酒入唇。
江上小堂巢翡翠,
苑邊高冢臥麒麟。
細推物理須行樂,
何用浮名絆此身?

 

Khúc giang kỳ 1

Nhất phiến hoa phi giảm khước xuân,
Phong phiêu vạn điểm chính sầu nhân.
Thả khan dục tận hoa kinh nhãn,
Mạc yếm thương đa tửu nhập thần.
Giang thượng tiểu đường sào phí thuý,
Uyển biên cao trủng ngoạ kỳ lân.
Tế suy vật lý tu hành lạc,
Hà dụng phù danh bạn thử thân.

 

Dịch nghĩa

Một cánh hoa bay đã thấy xuân đã giảm bớt,
Mà nay gió thổi tán tác thành vạn điểm, thật khiến người buồn.
Hãy cứ xem hoa sắp rụng hết bay qua trước mắt,
Chớ ngại rượu uống quá nhiều vào môi.
Trong nhà nhỏ trên sông, chim phí thuý làm tổ,
Cạnh ngôi mộ cao bên vườn, tượng kỳ lân đổ còn nằm.
Suy kỹ về đạo lý của sự vật trên đời thì cứ nên vui chơi,
Dùng làm gì cái danh hão vướng vào thân mình.


(Năm 758)

Khúc giang là ao ở phía nam thành Trường An, vốn là một thắng cảnh của vương tôn quý tộc nên phong cảnh ở đây gắn liền với sự thịnh suy của triều đình. Hai bài thơ này được Đỗ Phủ làm khoảng đầu năm Càn Nguyên thứ nhất (758). Lúc này loạn An Sử đang diễn ra, nhà Đường dù đã lấy lại được Trường An nhưng chiến tranh vẫn còn và chính trị trong triều đang rối ren.

Ở bài đầu này, sáu câu đầu sử dụng hình ảnh điêu tàn và hoang phế của Khúc giang lúc cuối xuân và sau thời gian loạn lạc để miêu tả tình hình chính sự. Hai câu cuối, ông mượn tâm trạng buồn bã lúc cuối xuân để thể hiện tâm sự chán nản với chốn quan trường.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phí Minh Tâm

Mỗi cánh hoa rơi bớt vẻ xuân
Gió lay vạn đoá lòng bâng khuâng
Nhìn hoa cuối cùng bay qua mắt
Rượu ngon quá chén cũng chẳng cần
Nhà nhỏ bên sông tổ chim phỉ
Cạnh mộ nằm yên tượng kỳ lân
Vui vẻ làm theo thiên nhiên gọi
Hư danh cạm bẫy cùm xác thân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Một mảnh hoa rơi kém vẻ xuân
Buồn trông muôn điểm gió xoay vần
Hoa bay qua mắt chừng tan tác
Rượu uống mềm môi chớ ngại ngần
Nhà nhỏ bên sông kìa phí thuý
Mộ cao góc ruộng nọ kỳ lân
Lẽ đời nghĩ kỹ nên hành lạc
Danh hão đừng cho bận tấm thân!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Một cánh hoa tàn xuân kém tươi
Lòng buồn vời vợi, gió chơi vơi
Hoa xuân thấp thoáng, tình vương mắt
Hồn ngỡ bâng khuâng, rượu thấm người
Chim thuý ven sông, xây tổ ấm
Tượng lân bên mộ, đứng trông trời
Vui chơi là thú, trên muôn sự
Há để phù danh gậm nhấm đời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Hoa tàn, xuân kém xanh tươi
Gió mênh mang thổi, lòng chơi vơi buồn
Nhìn hoa, ánh mắt sầu vương
Mềm môi cạn chén, xót thương nỗi lòng
Chim về xây tổ ven sông
Tượng lân bên mộ, đứng trông nhìn trời
Xóa buồn đi, cứ vui chơi
Bận tâm danh ảo, thì đời mất vui!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Cánh hoa rơi giảm nét xuân.
Gió lay vạn đóa lòng phân vân lòng.
Rồi bay hoa cuối, mắt trông,
Rượu ngon quá chén cũng không phiền lòng.
Tổ chim nhà nhỏ bên sông,
Kỳ lân gò nọ nằm trông mộ phần.
Thuận trời là lẽ sống cần,
Hư danh trói buộc tấm thân làm gì?

55.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Trông xuân buồn thấy vẻ xuân gầy
Muôn cánh hồng theo trận gió bay!
Qua mắt, hoa nhìn đi kẻo hết!
Mềm môi, rượu uống ngại gì say!
Mồ cao bên uyển, lân nằm khểnh!
Nhà nhỏ trên sông, trả họp bầy!
Ngẫm kỹ lẽ đời chơi hoá phải,
Cần chi tiếng hão bận thân này!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Một chiếc hoa bay xuân kém đi,
Gió tung muôn cánh não người ghê.
Hẵng nhìn thoả mắt hoa chưa rụng,
Chớ nệ mềm môi rượu chén lỳ.
Trên bến, nhà con xây tổ trả,
Bên vườn, mộ lớn quẹp mình nghê.
Gẫm xem lẽ vật chơi cho hả,
Tiếng hão thân ta bận nỗi gì.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Xuân kém sắc vì lạc cánh hoa,
Gío đưa muôn cánh não người ra.
Ví như tối mắt hoa hoa rụng,
Đừng ngại mềm môi chén chén khà.
Vườn cạnh giữ mồ lân phục soãi,
Trên sông kết tổ yến bay sà.
Đời người theo lẽ nên hành lạc,
Chớ để danh hờ bận xác ta.

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của lenamphong626

Một cánh hoa rơi xuân kém tươi
Gió bay tan tác khách não người
Tơi tả nhìn xem hoa sắp hết
Cảm thương lắm nỗi rượu mềm môi
Gian nhỏ bên sông nhà chim Trả
Giữ mồ vườn ngự tượng Kỳ Lân
Sự vật suy cùng vui mới đúng
Sá chi danh hão bận vào thân

lnp
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Khánh

Hoa bay thêm vẻ xuân gầy
Tả tơi trước gió não thay dạ người
Ngùi trông sắc nhạt hương phai
Cảm thương lắm nỗi mềm môi chớ nề
Lều sông chim trả bay về
Mả cao vườn ngự lân kia dãi dầu
Xét ra nào phải cơ cầu
Luỵ chi tiếng hão cho rầu tấm thân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối