73.43
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
27 bài trả lời: 24 bản dịch, 3 thảo luận
6 người thích
Từ khoá: sông Khúc (13)

Tuyển tập chung

Đăng bởi Vanachi vào 18/06/2005 15:00, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 29/07/2008 04:13

曲江其一

一片花飛減卻春,
風飄萬點正愁人。
且看欲盡花經眼,
莫厭傷多酒入唇。
江上小堂巢翡翠,
苑邊高冢臥麒麟。
細推物理須行樂,
何用浮名絆此身?

 

Khúc giang kỳ 1

Nhất phiến hoa phi giảm khước xuân,
Phong phiêu vạn điểm chính sầu nhân.
Thả khan dục tận hoa kinh nhãn,
Mạc yếm thương đa tửu nhập thần.
Giang thượng tiểu đường sào phí thuý,
Uyển biên cao trủng ngoạ kỳ lân.
Tế suy vật lý tu hành lạc,
Hà dụng phù danh bạn thử thân.

 

Dịch nghĩa

Một mảnh hoa bay thấy xuân đã giảm bớt đi
Gió bay muôn lối thật làm người ta u sầu
Cứ thử xem hoa sắp tàn vẫn trông thấy trước mắt
Đừng chán rượu làm hại thân, môi cứ nhấp
Trên sông, nhà nhỏ có con chim phỉ thuý làm tổ
Bên vườn, gò mả cao có con kỳ lân đang ngủ
Suy luận kỹ sự việc thì nên chơi thoả thích
Cần gì đến phù danh vấn víu đến thân mình


(Năm 758)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (27 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Dịch giả

Bản chuyển ngữ bài thơ Khúc giang (kỳ nhất) với câu phá đề "Một mảnh hoa rơi kém vẻ xuân" là do Lê Nguyễn Lưu dịch.
Có thể tham khảo tập I "Đường thi tuyển dịch" của Lê Nguyễn Lưu (NXB Thuận Hoá, Huế, 2007).

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của lenamphong626

Một cánh hoa rơi xuân kém tươi
Gió bay tan tác khách não người
Tơi tả nhìn xem hoa sắp hết
Cảm thương lắm nỗi rượu mềm môi
Gian nhỏ bên sông nhà chim Trả
Giữ mồ vườn ngự tượng Kỳ Lân
Sự vật suy cùng vui mới đúng
Sá chi danh hão bận vào thân

lnp
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Khánh

Hoa bay thêm vẻ xuân gầy
Tả tơi trước gió não thay dạ người
Ngùi trông sắc nhạt hương phai
Cảm thương lắm nỗi mềm môi chớ nề
Lều sông chim trả bay về
Mả cao vườn ngự lân kia dãi dầu
Xét ra nào phải cơ cầu
Luỵ chi tiếng hão cho rầu tấm thân


Nguồn: Lục bát với thơ Đường, Vũ Khánh, NXB Văn học, 2010
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Anh Tân

Một cánh hoa rơi giảm sắc xuân
Gió lay muôn cánh dạ bần thần
Cánh hoa cuối rụng qua tầm mắt
Rượu đã mềm môi thấy bất cần
Miếu nhỏ đầu sông tổ bói cá
Cạnh mồ nằm lặng chú kỳ lân
Suy cùng mọi vật nên vui thoả
Chi vướng hư danh bận tấm thân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái

Xuân trôi theo cánh hoa bay
Gió tơi tả gió mới hay lòng buồn
Mắt xem cho hết hoa vờn
Môi đưa chén rượu sầu tuôn vơi đầy
Mé sông chim ở nhà ai
Góc vườn mộ lớn nằm dài kỳ lân
Lẽ đời hãy cứ vui tràn
Làm chi danh hão buộc ràng tấm thân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Cánh hoa bay thấy màu xuân kém
Trạnh sầu riêng muôn điểm gió tung
Hoa còn mắt hãy còn trông
Rượu ngon cứ uống say không ngại gì
Chim làm tổ nhà kề bến nước
Lân đỗ lăn mả trước vườn kia
Cứ trong vật lý mà suy
Hãy chơi cho thích bận gì hư danh


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Hoa bay một cánh, kém xuân,
Vạn hoa tung gió, ngẫm thân, người buồn.
Hoa tàn, chớ có bồn chồn,
Kề môi chén rượu, tâm hồn sẽ vui.
Nhà hoang, trả ấp tổ rồi,
Mộ cao vườn vắng, lân thời nằm lăn.
Lý đời, vui chớ băn khoăn,
Cần chi danh hão cột thân mình vào?!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Xuân vơi cùng với cánh hoa rơi,
Gió đưa muôn nẻo não lòng người.
Cứ ngắm tả tơi, hoa trước mắt,
Đừng e trăm nỗi, rượu mềm môi.
Tổ trả ven sông, căn nhà nhỏ,
Tượng lân bên ruộng, mộ cao vời.
Ngẫm coi sự vật nên hành lạc,
Thân này há buộc cái danh ôi!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Một cánh hoa bay giảm vẻ xuân
Gió lay hoa rụng não lòng không
Hoa rơi trước mắt nên mau ngắm
Rượu uống mềm môi chớ ngại dừng
Nhà nhỏ bến sông nơi trả đẻ
Mộ cao vườn ngự chổ nghê nằm
Suy cùng hãy cứ vui chơi đã
Danh hão cần chi chớ bận tâm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Một cánh hoa rơi giảm sắc xuân
Vạn hoa gió cuốn khiến sầu dâng
Dù qua trước mắt hoa dần lụi
Chớ quá buồn thương rượu mặc tràn
Nhà nhỏ trên sông chim trả tổ
Cạnh vườn chốc mộ chú lân nằm
Suy cùng sự lý nên vui sống
Sao để hư danh trói buộc thân.

Nhất Nguyên
15.00
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (27 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối