Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Khúc giang

45.00
Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
6 trả lời, 4101 lượt xem, 1 người thích
Do hoanggiapton gửi ngày 07/11/2009 20:45

Khúc giang đầu

15.00
Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Tôn Tung
1 trả lời, 2638 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/08/2014 22:10

Khúc giang đối tửu

44.50
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
12 trả lời, 14777 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/06/2005 16:34

Khúc giang đối vũ

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
16 trả lời, 8180 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/03/2007 19:47

Khúc giang kỳ 1

83.62
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
28 trả lời, 22427 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/06/2005 15:00

Khúc giang kỳ 2

124.33
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
31 trả lời, 40128 lượt xem, 10 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/06/2005 14:59

Khúc giang tam chương, chương ngũ cú

25.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Trường An khốn đốn (746-755)
6 trả lời, 4621 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 27/01/2010 03:00

Khúc giang tuý hậu tặng chư thân cố

15.00
Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
5 trả lời, 3645 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/03/2007 16:37

Khúc giang ức Nguyên Cửu

15.00
Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
14 trả lời, 6455 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/06/2005 14:39

Khúc giang xuân cảm

Trung Quốc » Vãn Đường » La Ẩn
6 trả lời, 3113 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/03/2007 06:30

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: sông Khúc