曲江醉後贈諸親故

郭東丘墓何年客,
江畔風光幾日春。
只合殷勤逐杯酒,
不須疏索向交親。
中天或有長生藥,
下界應無不死人。
除卻醉來開口笑,
世間何事更關身。

 

Khúc giang tuý hậu tặng chư thân cố

Quách đông khâu mộ hà niên khách,
Giang bạn phong quang kỷ nhật xuân?
Chỉ hợp ân cần trục bôi tửu,
Bất tu sơ sách hướng giao thân.
Trung thiên hoặc hữu trường sinh dược,
Hạ giới ưng vô bất tử nhân.
Trừ khước tuý lai khai khẩu tiếu,
Thế gian hà sự cánh quan thân.

 

Dịch nghĩa

Mồ mả bên tường thành phía đông làm khách từ năm nào,
Bên sông cảnh đẹp được bao ngày xuân?
Chỉ nên họp nhau vui chén rượu đầy,
Chẳng nên xa nhau mà không kết thân với nhau.
Trên trời hoạ có thuốc tiên để được sống mãi,
Cõi trần làm gì có ai thoát khỏi bị chết.
Thế thì khi say ta cứ mở miệng cười,
Có việc gì trên thế gian này liên quan đến mình đâu?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Đồng kia, mả đó, người đâu?
Bên sông xuân sắc cùng nhau mấy ngày?
Thú chi hơn chén rượu đầy,
Bạn thân ta hỡi, sum vầy chớ xa.
Thuốc tiên sống mãi họa là,
Cõi trần cái chết dễ mà tha ai!
Khi say ta mở miệng cười,
Ngoài ra, bao ná việc đời vướng chi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thành đông, mồ khách nằm từ thưở?
Xuân nhuốm bên sông đã mấy lần.
Được lúc, ân cần tìm chén rượu,
Ngặt nghèo, chẳng hổ kiếm người thân.
Trường sinh hoạ thuốc trên thiên giới,
Bất tử nào ai dưới cõi trần.
Chỉ lúc say sưa cười toét miệng,
Ở đời cần đếch ngữ đai cân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mồ ai chôn đó cạnh tường đông
Đã mấy mùa xuân ở bến sông
Chỉ thích ân cần bên chén rượu
Đừng nên nhạt nhẽo với người thân
Vòm trời dẫu thuốc trường sinh có
Cõi thế nhưng người bất tử không
Những lúc say sưa cười sướng nhỉ
Chuyện đời đâu để bận chi lòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gò mả hoang đắp năm nào vậy?
Mùa xuân qua được mấy nơi đây?
Nâng ly ta cứ uống say
Đâu cần e ngại lúc này nghèo sơ
Thuốc trường sinh cho dù là có
Trong đời này chết nó chừa ai?
Lúc say mới mở miệng cười
Thế gian kèn cựa cân đai làm gì?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mồ mả đông thành biết tháng năm?
Bên sông qua được mấy mùa xuân?
Cùng nhau nay chỉ nâng ly uống,
Đừng ngại nghèo sơ với bạn gần.
Trời đất trường sinh dù có thuốc,
Trần gian bất tử cho ai phần?
Lúc say mở miệng cười toe toét,
Hơn thiệt cân đai chi mệt thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời