曲江

望斷平時翠輦過,
空聞子夜鬼悲歌。
金輿不返傾城色,
玉殿猶分下菀波。
死億華亭聞唳鶴,
老優王室泣銅駝。
天荒地變心雖折,
若比傷春意未多。

 

Khúc giang

Vọng đoạn bình thời thuý liễn qua,
Không văn tý dạ quỷ bi ca.
Kim dư bất phản khuynh thành sắc,
Ngọc điện do phân hạ uyển ba.
Tử ức Hoa Đình văn lệ hạc,
Lão ưu vương thất khấp đồng đà.
Thiên hoang địa biến tâm tuy chiết,
Nhược tỉ thương xuân ý vị đa.


Bài thơ này sáng tác hai năm sau sự biến Cam Lộ, mượn chuyện hưng phế của Khúc Giang. Khúc Giang, cũng gọi là Khúc Giang trì, Khúc Trì, nằm ở phía đông nam thành Trường An, là khu danh thắng nổi tiếng thời nhà Đường. Bị bỏ hoang sau loạn An Sử. Đường Văn Tông đã định tu bổ để điểm xuyết cho cảnh phục hưng giả tạo. Tháng 2, năm thứ 9 niên hiệu Đại Hoà, lệnh cho Thần sách quân khởi công. Tháng 10, ban yến quần thần ở Khúc Giang đình. Sau đó không lâu, sự biến Cam Lộ xảy ra, không cần xuống chiếu, nhưng công trình cũng bị bỏ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Nào đâu cờ kiệu vua qua,
Nửa đêm không tiếng quỷ ma khóc sầu.
Xe vàng khuynh sắc về đâu,
Còn dòng sóng nước bên lầu hoàng cung.
Hoa Đình nghe hạc thác chung?
Lạc đà Lão Sách tượng đồng khóc than!
Trời hoang, đất biến, lòng tan,
Thương xuân tiếc ngọc cũng tàn ích chi!

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Kiệu thuý mong gì thấy bóng qua,
Nửa đêm vọng tiếng quỷ bi ca.
Xe vàng hút bóng người khuynh quốc,
Điện ngọc còn dòng hạ uyển ra.
Hạc hót Hoa Đình, thương tiếc mãi,
Đà đồng vương thất, khóc lo xa.
Trời thay đất đổi lòng tan nát,
Đâu xót bằng tình xót tuổi hoa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Kiệu thuý từ nay bặt bóng rồi,
Đêm dài nghe quỷ khóc ca thôi.
Xe vàng người đẹp không về nữa,
Điện ngọc chia dòng nước chảy đôi.
Chết nhớ Hoa Đình chim hạc khóc,
Già thương vương thất ngựa đồng côi.
Trời thay đất chuyển lòng thương tiếc,
Càng tiếc vì xuân ý vụt trôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hết thấy cảnh ngựa xe qua lại
Không gian đêm nghe gọi oan hồn
Xe vàng người đẹp biến luôn
Lạch vào điện ngọc hết nguồn từ đây
Hoa Đình chết vẫn say tiếng hạc
Kẻ trung thần khóc trước đà đồng
Cảnh hoang tuy nát cả lòng
Mà thương xuân vẫn có phần trội hơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Đâu thuở bình yên xe thuý qua
Đêm văng vẳng giọng quỷ buồn ca
Xe vàng hút bóng người khuynh quốc
Điện ngọc chia làn sóng tưới hoa
Tiếng hạc Hoa Đình than lúc chết
Lạc đà vương thất khóc khi già
Đất trời thay đổi, lòng tuy tiếc
Sao sánh xuân tình đang bỏ ta

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mong nhìn kiệu thuý vua qua,
Nửa đêm không tiếng bi ca quỷ sầu.
Xe vàng bóng mỹ nhân đâu,
Còn dòng sóng nước bên lầu điện cung.
Hoa Đình hạc hót nhớ nhung,
Lão thần vương thất, khóc trung đồng đà.
Trời hoang đất biến tổn ta,
Đâu bằng thương xót tuổi hoa xuân thì.

15.00
Trả lời