曲江憶元九

春來無伴閒遊少,
行樂三分減二分。
何況今朝杏園裡,
閒人逢盡不逢君。

 

Khúc giang ức Nguyên Cửu

Xuân lai vô bạn nhàn du thiểu,
Hành lạc tam phân giảm nhị phân.
Hà huống kim triêu hạnh viên lý,
Nhàn nhân phùng tận bất phùng quân.

 

Dịch nghĩa

Xuân tới không bạn nên ít rong chơi
Ba phần vui thú, bớt đi hai phần
Huống chi sáng nay trong vườn hạnh
Gặp đủ mọi người nhàn hạ mà chẳng gặp anh.


Nguyên Cửu tức Nguyên Chẩn 元稹, bạn thân của Bạch Cư Dị.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Xuân về vắng bạn ít dông dài
Vui thú ba phần giảm mất hai.
Huống nữa sớm nay trong vườn hạnh
Bạn mình chẳng gặp, gặp ai ai...


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phí Minh Tâm

Xuân về không bạn ít đi chơi
Thú dạo ba phần hai đã vơi
Vườn Hạnh sáng nay đông đủ mặt
Gặp nhiều quen biết thấy đâu người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Không bạn, xuân về ít dạo chơi,
Ba phần vui đã giảm đi hai.
Phương chi vườn hạnh sớm nay nữa,
Gặp đủ người chơi thiếu một người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Xuân sang vắng bạn nhàn du ít,
Vui vẻ ba phần giảm mất đôi.
Sao thấy hôm nay vườn hạnh cũ,
Kẻ nhàn gặp hết, vẫn không Người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Ngày xuân ít bạn, biếng dạo chơi,
Ba phần hứng thú, giảm hai rồi.
Huống nữa sáng nay dạo vườn Hạnh,
Gặp đủ bạn bè, thiếu bác thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hồng Thuỷ

Không bạn, xuân về biếng dạo chơi
Sung sướng ba phần giảm mất hai
Huống nữa sáng nay nơi vườn hạnh
Gặp đủ mọi người, thiếu bác thôi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Không bạn, xuân về du hí ít,
Ba phần vui thú giảm hai rồi.
Huống chi lúc sáng trong vườn hạnh,
Gặp đủ người nhàn, thiếu bác thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Vắng bạn, xuân về ít dạo chơi,
Ba phần vui thú, kém hai rồi.
Phương chi buổi sáng trong vườn hạnh,
Gặp đủ bạn bè thiếu bác thôi!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Xuân không bạn, ít dạo chơi,
Ba phần vui thú, đã vơi hai rồi.
Huống vườn hạnh sáng nay thôi,
Người người gặp hết riêng thời thiếu anh...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuân về không bạn ít đi
Vui chơi ba đã bớt chi hai phần
Sáng nay vườn hạnh quây quần
Người dưng nhan nhản, bạn thân phương nào?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối