16/08/2022 23:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc giang ức Nguyên Cửu
曲江憶元九

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 06/06/2005 14:39

 

Nguyên tác

春來無伴閒遊少,
行樂三分減二分。
何況今朝杏園裡,
閒人逢盡不逢君。

Phiên âm

Xuân lai vô bạn nhàn du thiểu,
Hành lạc tam phân giảm nhị phân.
Hà huống kim triêu hạnh viên lý,
Nhàn nhân phùng tận bất phùng quân.

Dịch nghĩa

Xuân tới không bạn nên ít rong chơi
Ba phần vui thú, bớt đi hai phần
Huống chi sáng nay trong vườn hạnh
Gặp đủ mọi người nhàn hạ mà chẳng gặp anh.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Xuân về vắng bạn ít dông dài
Vui thú ba phần giảm mất hai.
Huống nữa sớm nay trong vườn hạnh
Bạn mình chẳng gặp, gặp ai ai...
Nguyên Cửu tức Nguyên Chẩn 元稹, bạn thân của Bạch Cư Dị.
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Khúc giang ức Nguyên Cửu