醉中見微之舊卷有感

今朝何事一沾襟,
檢得君詩醉後吟。
老淚交流風病眼,
春箋搖動酒杯心。
銀鉤塵覆年年暗,
玉樹泥埋日日深。
聞道墓松高一丈,
更無消息到如今。

 

Tuý trung kiến Vi Chi cựu quyển hữu cảm

Kim triêu hà sự nhất triêm khâm,
Kiểm đắc quân thi túy hậu ngâm.
Lão lệ giao lưu phong bệnh nhãn,
Xuân tiên dao động tửu bôi tâm.
Ngân câu trần phúc niên niên ám,
Ngọc thụ nê mai nhật nhật thâm.
Văn đạo mộ tùng cao nhất trượng,
Cánh vô tiêu tức đáo như câm.

 

Dịch nghĩa

Sáng nay không biết vì sao vạt áo thấm ướt
Sau khi uống say coi lại thơ của anh rồi ngâm lên
Lệ già nua cùng với gió làm đau mắt
Giấy hoa tiên (chép thơ anh) làm rung động lòng chén rượu
Móc bạc, bụi phủ mờ năm này qua năm khác
Cây ngọc, bùn chôn càng ngày càng sâu
Nghe nói cây tùng bên nấm mộ đã cao một trượng
Đến nay không còn thêm tin tức gì khác nữa.


Vi Chi 微之: tên tự của Nguyên Chẩn 元稹, thường được thân hữu gọi là Nguyên Cửu. Nguyên Chẩn là bạn thân của Bạch Cư Dị, chết năm 831, trước Bạch Cư Dị (846).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Sáng nay vạt áo ướt dầm
Thơ anh, rượu chuốc say ngâm vang rền
Gió mờ mắt lệ, cay thêm
Giấy hoa tiên mở lòng bên chén sầu
Bao năm bụi phủ nét câu
Bùn chôn cây ngọc tầng sâu êm đềm
Mong anh giấc ngủ thật êm
Tùng nay hơn trượng bên thềm mộ hoang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Sáng nay hà cớ mảnh khăn dầm,
Thơ bác, say rồi cất tiếng ngâm.
Gió cuốn lệ già đau rát mắt,
Rượu lay hoa giấy ngậm ngùi tâm.
Ngân câu bụi phủ năm năm khuất,
Ngọc thụ bùn che tháng tháng xâm.
Nghe nói mộ tùng cao cả thước,
Mà nay tin tức vẫn âm thầm !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sao bỗng sáng nay áo lệ dầm
Say rồi thơ bạn giọng cao ngâm
Giấy hoa rượu chuốc lòng xao xuyến
Lệ lão gió đưa mắt nhập nhèm
Tháng tháng cây vàng bùn đất lấp
Năm năm móc bạc bụi trần hoen
Tùng cao bên mộ nay mười thước
Tin tức bây giờ chửa biết thêm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sáng không biết vì sao áo ướt
Ngâm thơ ông sau lúc say mèm
Gió làm mắt lệ đau thêm
Giấy hoa tiên động lay bên chén nồng
Móc rèm bụi phủ cùng năm tháng
Cây bùn chôn càng lún sâu thêm
Cao một trượng, bên mộ thông
Đến nay tin tức cũng không còn gì.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sáng nay sao áo ướt đầm,
Uống say coi lại thơ rồi ngâm lên.
Lệ già đau mắt cay thêm,
Động lòng chén rượu hoa tiên ghi bài.
Móc câu bụi phủ năm dài,
Bùn chôn cây ngọc càng ngày càng sâu.
Cây tùng bên mộ đã cao,
Đến nay tin tức không sao biết người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời