自夏口至鸚鵡洲夕望岳陽寄源中丞

汀洲無浪復無煙,
楚客相思益渺然。
漢口夕陽斜渡鳥,
洞庭秋水遠連天。
孤城背嶺寒吹角,
獨樹臨江夜泊船。
賈誼上書憂漢室,
長沙謫去古今憐。

 

Tự Hạ Khẩu chí Anh Vũ châu tịch vọng Nhạc Dương ký Nguyên trung thừa

Đinh châu vô lãng phục vô yên,
Sở khách tương tư ích diểu nhiên.
Hán Khẩu tịch dương tà độ điểu,
Động Đình thu thuỷ viễn liên thiên.
Cô thành bối lĩnh hàn xuy giốc,
Độc thụ lâm giang dạ bạc thuyền.
Giả Nghị thướng thư ưu Hán thất,
Trường Sa trích khứ cổ kim liên.

 

Dịch nghĩa

Trên sông không sóng vỗ và khói bay
Khách nước Sở nhớ nhau man mác
Mặt trời xế bóng trên Hán Khẩu đỡ cánh chim lượn
Hồ thu Động Đình nước liền trời
Thành lẻ dựa lưng vào núi, tiếng tù và vang trong trời lạnh
Cây trơ trọi trên sông được dùng làm chỗ buộc thuyền
Giả Nghị dâng thư lo cơ nghiệp nhà Hán
Vậy mà bị đầy đi Trường Sa làm cho xưa nay đều thương xót


Hạ Khẩu ở giữa sông Kinh Giang, đối Ô khẩu, tức là huyện Hạ Khẩu, tỉnh Hồ Bắc ngày nay. Anh Vũ châu ở giữa sông, phía tây nam huyện Vũ Xương, tỉnh Hồ Bắc. Nguyên trung thừa tức Nguyên Chẩn, làm thượng thư tả thừa đầu năm Nguyên Hoà.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Sóng sông không vỗ, khói không bay
Lòng nhớ ai mà nhớ chẳng khuây
Hán Khẩu bóng tà chim ghé cánh
Động Đình thu tới đất liền mây
Tù và rét thổi bên thành núi
Thuyền khách đêm neo bãi một cây
Giả Nghị dâng thư lo Hán nghiệp
Trường Sa thương mãi cảnh đi đầy.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Trên sông không sóng chẳng hơi sương
Khách Sở nhớ nhau man mác buồn.
Hán Khẩu chiều nâng chim cánh soải
Động Đình thu nhuộm nước trời suông.
Thành xiêu dựa núi tù vang lạnh
Cây trọc bên sông chỗ buộc xuồng.
Giả Nghị dâng thư hưng nghiệp Hán
Trường Sa đày biếm cổ kim thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Bãi sông không sóng, khói, sương,
Nhớ nhau, khách Sở lòng đương rối bời.
Nắng chiều Hán Khẩu, chim trời,
Động Đình thu, nước xa thời liển mây.
Núi, thành, tiếng ốc lạnh thay,
Dưới cây, thuyền đậu đêm nay bên dòng.
Tờ trình, Giả Nghị dâng xong,
Trường Sa đày tới, xót lòng xưa nay...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bãi sông Hà nước mây lặng lẽ
Nhớ chuyện xưa khách Sở ngậm ngùi
Chim nghiêng Hải Khẩu chiều soi
Động Đình nước biếc liền trời thu xanh
Trời lạnh lẽo cô thành còi thổi
Ghé thuyền đêm cây trọi bến sông
Lo đời Giả Nghị thư dâng
Trường Sa biếm trích não lòng xưa nay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bãi không khói cũng không có sóng
Khách Sở cư trông ngóng nhớ nhau
Chim chiều Hán Khẩu bay mau
Nước thu hồ Động liền màu trời xanh
Thành lẻ loi dựa lưng vào núi
Cây gần bờ buổi tối buộc đò
Hán triều Giả Nghị âu lo
Trường Sa biếm trích xót xa đời đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông không sóng vỗ khói sương bay,
Khách Sở nhớ nhau lòng chẳng khuây.
Hán Khẩu chiều tà chim lượn cánh,
Động Đình thu muộn trời liền mây.
Thành non kèn sáo vang trời lạnh,
Thuyền khách neo sông buộc cạnh cây.
Giả Nghị dâng thư lo nghiệp Hán,
Trường Sa thương xót kẻ đi đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời