Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài thơ)
[1]

Giả Sinh

Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
9 trả lời, 4303 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/12/2005 12:59

Quá Giả Nghị cựu cư

Trung Quốc » Trung Đường » Đới Thúc Luân
4 trả lời, 2327 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/12/2007 05:39

Quá Trường Sa ức Giả Nghị

14.00
Việt Nam » Tây Sơn » Ngô Thì Nhậm » Hoàng hoa đồ phả
3 trả lời, 2641 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/08/2006 16:01

Tân niên tác

12.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lưu Trường Khanh
10 trả lời, 3114 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/03/2007 08:26

Trường Sa Giả thái phó

Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Bắc hành tạp lục
3 trả lời, 4502 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/07/2005 13:22

Trường Sa quá Giả Nghị trạch

12.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lưu Trường Khanh
7 trả lời, 3650 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 25/12/2008 03:16

Tự Hạ Khẩu chí Anh Vũ châu tịch vọng Nhạc Dương ký Nguyên trung thừa

11.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lưu Trường Khanh
6 trả lời, 3336 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/02/2006 09:33

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: Giả Nghị